IMG 6569

 

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560  รอง ผอ.สพม.17 นายพิทยุตม์ กงกุล ร่วมเป็นเกียรติในงาน
"วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556 "  ณ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
          ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาด เป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย
จำเป็นที่สมาชิกยุวกาชาดไทยทุกคน จะต้องให้การสนับสนุน อย่างแท้จริง โดยบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

       IMG 6613

 

 IMG 6598

IMG 6606

IMG 6591

IMG 6593

IMG 6603

บันทึก

บันทึก

บันทึก