เมนูเผยแพร่ข้อมูล

ธนาคารความรู้ สพม.17

ไม่พบฟีด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 85

Yesterday 171

Week 1240

Month 4761

All 261461

Currently are 14 guests and no members online

    ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการปฏิบัติการแนวทางการสร้างแรงจูงใจสำหรับรองรับการประเมิน PISA และพัฒนาเครื่องมือและประเมินเครื่องมือระดับห้องเรียนที่สอดคล้องกับ O-NET และ PISA ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

    โดยโครงการอบรมปฏิบัติการแนวทางการสร้างแรงจูงใจสำหรับรองรับการประเมิน PISA และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินระดับห้องเรียนที่สอดคล้องกับ O-NET และ PISA มุ้งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการอ่านรู้เรื่องและการคิดคำนวณและการคิดขั้นสูง

    ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประกอบด้วยข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ร่วมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐ ท่าน 

 

 

flickr sesa17

myFlickr