เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 45

Yesterday 253

Week 531

Month 4780

All 152329

Currently are 89 guests and no members online

     ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เข้าร่วมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด๔ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จุลมณี๑ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

     โดยมีหัวหน้าราชการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด๔ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เน้นเรื่องการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดจันทบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์ในจังหวัดจันทบุรี

 

 

flickr sesa17

myFlickr