เมนูเผยแพร่ข้อมูล

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 56

Yesterday 252

Week 308

Month 4683

All 199420

Currently are 63 guests and no members online

     ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เข้าร่วมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด๔ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จุลมณี๑ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

     โดยมีหัวหน้าราชการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด๔ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เน้นเรื่องการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดจันทบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์ในจังหวัดจันทบุรี

 

 

flickr sesa17

myFlickr