เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 18 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 23

Yesterday 679

Week 702

Month 6402

All 133865

Currently are 26 guests and no members online

     ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เข้าร่วมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด๔ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จุลมณี๑ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

     โดยมีหัวหน้าราชการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด๔ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เน้นเรื่องการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดจันทบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์ในจังหวัดจันทบุรี

 

 

flickr sesa17

myFlickr