เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 18 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 49

Yesterday 679

Week 728

Month 6428

All 133891

Currently are 28 guests and no members online

     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการขยายผลการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๔-๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๐ ท่าน เข้ารับการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

     ซึ่งโครงการขยายผลการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้ประเมินในด้านทักษะการประเมิน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

 

flickr sesa17

myFlickr