เมนูเผยแพร่ข้อมูล

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 3

Yesterday 211

Week 1210

Month 3953

All 241012

Currently are 16 guests and no members online

 

  ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่10 วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม โดยมีวตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อส่งเสรืมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีและนำไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม ตามนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

flickr sesa17

myFlickr

 

 </p