เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 11

Yesterday 256

Week 2547

Month 10188

All 122310

Currently are 14 guests and no members online

head08012561

     ดร.พิทยุตม์ กงกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (กิจกรรมที่ ๓)
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ
คือ ๑. ความพอเพียง ๒. ความกตัญญู ๓. ความซื่อสัตย์ ๔. ความรับผิดชอบ ๕. อุดมการณ์คุณธรรม
     ในการนี้ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมและค่ายยุวชน
คนคุณธรรม ฯ สำหรับนักเรียนแกนนำของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ทั้ง ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๗ คน พร้อมทั้งคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียน ๑ คน 
และคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๓๓๐ คน

 

flickr sesa17

myFlickr