เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 31

Yesterday 510

Week 2972

Month 8933

All 171131

Currently are 39 guests and no members online

head08012561

     ดร.พิทยุตม์ กงกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (กิจกรรมที่ ๓)
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ
คือ ๑. ความพอเพียง ๒. ความกตัญญู ๓. ความซื่อสัตย์ ๔. ความรับผิดชอบ ๕. อุดมการณ์คุณธรรม
     ในการนี้ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมและค่ายยุวชน
คนคุณธรรม ฯ สำหรับนักเรียนแกนนำของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ทั้ง ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๗ คน พร้อมทั้งคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียน ๑ คน 
และคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๓๓๐ คน

 

flickr sesa17

myFlickr