โครงการ Big Cleaning “ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

bigCleaning2607

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ  Big Cleaning “ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และเพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และสร้างองค์กรน่าอยู่ น่าดู สะอาดงามตา โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาด มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม 
ร่วมกันทำความสะอาด เสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตอาสาให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาฯ  จำนวน 60  คน

 

flickr sesa17

myFlickr