MOU SMP17

      โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ จัดพิธีลงนามความร่มมือ(MOU)  กับสถานประกอบในจังหวัดตราด

   โดยมี ดร.สุรชาติ มานิตย์  เป็นประธานในการร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ กับ สนามบินตราด ธนาคารออมสิน  และโรงแรมเขาสมิงพาราไดซ์ 
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ซึ่งเป็นความมือในการจัดการศึกษาด้านการฝึกทักษะอาชีพในกับนักเรียนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ ได้มีโอกาสฝึกทักษะ
กับสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

 

 

 

flickr sesa17

myFlickr