ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เข้าตรวจเยี่ยมกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงงานราชการ

280525611

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เข้าตรวจเยี่ยมกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงงานราชการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 449 คน

 

 

flickr sesa17

myFlickr