นายศุภวิชญ์ บำรุงรัตน์ นักเรียนโรงเรียนท่าแคลงได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

       MG 8871

 

นายศุภวิชญ์  บำรุงรัตน์ นักเรียนโรงเรียนท่าแคลง เข้าพบ นายวิทูรัช ศรีงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตร และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 MG 8869

 

 MG 8871

 MG 8882

 

12354