เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 5

Yesterday 184

Week 189

Month 4701

All 186194

Currently are 13 guests and no members online

IMG 317head

 

      ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๙   โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กัยนักเรียนในสังกัดดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง "ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง" และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า "ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้ นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี" ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และมอบหมายให้ สพม. 17 ดำเนินการบริหารงานโครงการ เบกจ่าย งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๙ได้รับการสนับสนุนวิทยากรซึ่งเป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้ง ๑๐ เขต

 

 

flickr sesa17

myFlickr