เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 79

Yesterday 253

Week 565

Month 4814

All 152363

Currently are 66 guests and no members online

IMG 317head

 

      ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๙   โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กัยนักเรียนในสังกัดดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง "ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง" และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า "ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้ นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี" ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และมอบหมายให้ สพม. 17 ดำเนินการบริหารงานโครงการ เบกจ่าย งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๙ได้รับการสนับสนุนวิทยากรซึ่งเป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้ง ๑๐ เขต

 

 

flickr sesa17

myFlickr