ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการ สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

 headdd

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการ สพม.17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
เนื่ืองในวันเปิดภาคเรียน

 

flickr sesa17

myFlickr