เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 63

Yesterday 253

Week 549

Month 4798

All 152347

Currently are 68 guests and no members online

IMG 2675 Medium
     ดร.สุรชาติ มานิตย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ "การพัฒนาคนเพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ" ซึ่งจัดโดย คณะทำงาน สหวิทยาเขตทับทิม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีนายวิลิส สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประธานสหวิทยาเขตทับทิม เป็นผู้กล่าวรายงาน
  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปรับให้เข้ากับบรอยทโลกที่มีการเปลียนแปลงผ่านระบบการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริม พัฒนา เพื่อให้ครูมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาปรับปรุง ยกระดับผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียนได้
3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้สนใจวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และโอกาลพัฒนาสู่มืออาชีพอย่างแท้จริง

 

flickr sesa17

myFlickr