ประธานเปิดโครงการปรับปรุงหอประชุมฯ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"

IMG 2647

               วันที่ 28 เมษายน 2561 ดร.สุรชาติ มานิตย์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหอประชุมฯ  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"

ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยปรับปรุงดังนี้

1. ปรับปรุงพื้นเป็นผิวหิดขัดหนา 1 ซม. พื้นที่ 714 ตารางเมตร

2. งานทาสีทั้งภายในและนอก พื้นที่ 3,290 ตารางเมตร

และโรงเรียนกำหนดพิธิรับมอบเงินบริจาค ในวันที่ 28 เมษายน 2561  โดยมี ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพัชร เป็นประธานในการรับมอบ

 

 

flickr sesa17

myFlickr