ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสสงกรานต์ 2561

    26645336827 fb11acb382 z

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสสงกรานต์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน 2561 ในสถานที่ดังนี้

๑. จุดตรวจ อำเภอสอยดาว

๒. จุดตรวจอำเภอโปงน้ำร้อน

๓. จุดตรวจออำเภแเขาคิชฌกูฏ

๔. จุดตรวจอำเภอมะขาม

 

flickr sesa17

myFlickr