ผอ.สพม.17 เข้าร่วมพิธิรดน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

headsongkan

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ. สพม.17 เข้าร่วมงานพิธ๊รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมาก

 


flickr sesa17

myFlickr