ผอ.สพม.17 ร่วมงานกาแฟสัญญาครั้งที่ 4 ณ สสจ. จันทบุรี

headssj

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ. สพม.17 เข้าร่วมงาน กาแฟสัญจร ณ สำนักงานสาราณสุขจังหวัดจันทบุรี

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดและ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี

เข้าร่วมงาน

 

 


flickr sesa17

myFlickr