เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 11

Yesterday 256

Week 2547

Month 10188

All 122310

Currently are 18 guests and no members online

head29032561 

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ ‘‘โครงการการ ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ” ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานเขตพื้นที่การคักษามัธยมคึกษา เขต 17 จำนวน 50,000 บาท และได้รับการสนับสบุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.
นายฉัตรชัย อาภานุรังสี นายข่างโยธาอาวุโส และวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 17 ซึ่งในการ ประชุมปฏิบัติการคเงนี้มิผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 รวม 2 วัน

 


flickr sesa17

myFlickr