ต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙

headInspector

 

    วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.๑๗ และนายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม.๑๗ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ และคณะฯ
   เนื่องในโอกาสการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณโรงเรียนบ่อวิทยาคาร

flickr sesa17

myFlickr