เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 124 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 129

Yesterday 270

Week 685

Month 4449

All 145408

Currently are 44 guests and no members online

headSatriSakon

 

    วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เข้าร่วมงานวันสตรีสากล จังหวัดจันทบุรี ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม วันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรยกย่องสตรีดีเด่น 10 อำเภอ และมีนางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

    สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ในวันนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล "สืบสานตามคำสอนพ่อ" ขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้สตรีและองค์กรสตรีทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี

 

flickr sesa17

myFlickr