hdtong

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
โดยมี นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  เป็น ประธานในการประชุม
ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

   โดยหัวข้อการประชุมดังกล่าวเป็นจะเป็นรายละเอียดการประชุมส่วนราชการ ของโรงเรียนภายใต้สังกัด สพม. 17

 

flickr sesa17

myFlickr