โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชน. สพม. 17

tradBoss

นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 เป็นประธานในโครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชน. สพม. 17 วันที่ 18-21 มกราคม 2561 ณ. วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง. จังหวัดตราด ในวันที่ 16 มกราคม 2561

 

flickr sesa17

myFlickr