งานวันครู ทีอำเภอท่าใหม่

vithayut16012561

นายพิทยุตย์ กงกุล รองผอ.สพม.17 ร่วมงานวันครูที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16 มกราคม 2561

 

flickr sesa17

myFlickr