งานวันครู 61

hh

นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 ร่วมงานวันครู 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

flickr sesa17

myFlickr