นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 ร่วมงานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

hh001
นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 ร่วมงานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

flickr sesa17

myFlickr