พิธีเปิดบ้านตราษฯ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ครั้งที่ ๓

 hh

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สุรชาติ มานิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านตราษฯ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ครั้งที่ ๓ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน
และประชาชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตารษตระการคุณ

 

flickr sesa17

myFlickr