"เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู้สากล"

aa001

"เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู้สากล"
ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพม.17
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

 

flickr sesa17

myFlickr