นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 เป็นประธานในการเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดระดับอำเภอ ครั้งที่ 15 "แหลมสิงห์เกมส์"

         for221122560

นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 เป็นประธานในการเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดระดับอำเภอ ครั้งที่ 15 "แหลมสิงห์เกมส์"
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
        โดยเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอแหลมสิงห์ ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

flickr sesa17

myFlickr