การประชุมทางไกล (Conference) รายการพิเศษ ศธ. มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561

top     


การประชุมทางไกล (Conference) รายการพิเศษ 
ศธ. มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น.โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จัดประชุมรับนโยบาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์
โดยมีนายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม. 17 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมดังกล่าวด้วย  

 

flickr sesa17

myFlickr