การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

   pic18122560

  นายสุรชาติ  มานิตย์ ผอ.สพม.17 เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมนิวเทลเวิลลอร์ด จังหวัดจันทบุรี  โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็น ผแ.โรงเรียน และครู ในสังกัด สพม. 17 จำนวน 320 คน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการให้ข้าราชการการและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการเลื่อนวิทยะฐานะ การประเมินวิทยะฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่

 

flickr sesa17

myFlickr