เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 18 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 29

Yesterday 679

Week 708

Month 6408

All 133871

Currently are 18 guests and no members online

resize IMG 5634

      นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 เป็นประธานในพิธีเปิด "'งานวิชาการสัมพันธ์ 60" ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560  โดยมีนายมานพ บุญสมพงษ์
ผอ.โรง้รียนแหลมงอบวิทนาคมเป็นผู้กล่าวรายงาน  งานวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความรู้ ความสามารถต่างๆในเชิงวิชาการ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาและในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
        1. การจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

        2. นิทรรศการผลงงานและรางวัลของโรงเรียน ผลงานของครู ผลงานนักเรียน

       3.กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

      4. กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงสตริง

      5.กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน

       6.กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและอาหารของนักเรียน

 

 

flickr sesa17

myFlickr