rsz img 5177    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ. สพม. 17  ตรวจเยียมโรงเรียนสอยดาววิทยา และโรงเรียนโปงน้ำร้อนวิทยาคม
โดย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 

 

flickr sesa17

myFlickr