rsz 1img 5343

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายสุรชาติ  มานิตย์  ผอ.สพม. 17 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี
โดยมี นาย นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผอ.โรงเรียน และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 

 

flickr sesa17

myFlickr