klong9

 

  นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ และคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ สพม.๑๗ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
     นายเชิด กิมสร้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์เอเชียที่ จ.โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถคว้าแชมป์เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์เอเชียประเภททีม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทร่อนนาน รุ่นบุคคลทั่วไป สร้างความภาคภมูิใจ มาสู่ประเทศไทย โรงเรียน และครูผู้ฝึกสอน ได้สำเร็จ

klong1

 

klong2

 

klong3

 

klong4

 

klong5

 

klong6

 

klong7

 

klong8

 

klong9

 

klong10

 

klong11

 

klong12

 

klong13

 

klong14

 

klong15

 

klong16