เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 389

Yesterday 557

Week 1644

Month 3901

All 107825

Currently are 41 guests and no members online

IMG 9836

 

      นายพิทยุตก์ กงกุล รองผอ.สพม. 17 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.17 เข้าร่วมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ในวันที่ 8 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

    โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ คือ นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์  นายฐาปญัฐ  อุดรศรี และ ปปช. ประจำจังหวัดจันทบุรี   ซึ่งการประเมินจะเป็นการประเมินตามแบบ  IIT  (Internal Integrity & Tranaparency Acssessment)  เป็นการประเมินบุลหรในสังกัด และ การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยฝช้แบบสำพรวจ  EIT  (External Intergrity & Transparency Assessment)  โรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๑๐ โรงเรียน

IMG 9869

IMG 9919

IMG 9928