เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 393

Yesterday 557

Week 1648

Month 3905

All 107829

Currently are 53 guests and no members online

    นายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม. 17 ได้เป็นประธาน ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สมพ.17  วันที่ 14 ตุลาคม 2560  ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่   3 ในยุทธศาสตร์ที่ 4   ข้อ  5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมจาก นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม. 29 และ นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช เป็นวิทยากร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ให้การอบรม โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 90 คน ตามเป้าหมาย

ภาพบรรยายกาศในการอบรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สมพ.17

myFlickr