เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 45

Yesterday 253

Week 531

Month 4780

All 152329

Currently are 90 guests and no members online

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอกภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดแบบใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี เว็ปไซต์ www.oshtai.org ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑