เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 47

Yesterday 253

Week 533

Month 4782

All 152331

Currently are 79 guests and no members online

ด้วย บริษัท scG จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ด่เด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ที่สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยส่งประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.scisoc.or.th