เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 390

Yesterday 557

Week 1645

Month 3902

All 107826

Currently are 50 guests and no members online

         ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์(ประเทศไทย) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติวิชาภาษาอังกฤษ "Better English Learning ; Imagining the Future" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการเพื่อการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในรูปแบบ Active Learning

         ในการนี้ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมอบรม เลือกจุดที่จัดอบรม โดยทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าอาหาร ยกเว้นค่าเดินทางและที่พัก ขอความกรุณาให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อสำรองที่นั่งผ่านทางโทรสารหมายเลข 02-241-3485 หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย) 0-2241-8999