เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 405

Yesterday 557

Week 1660

Month 3917

All 107841

Currently are 29 guests and no members online

ขั้นตอนการใช้งาน  QR code  เพื่อตอบแบบสอบถามฯ

วิธีที่1. คำอธิบายขั้นตอนการเข้าถึง  Googleforms  เพื่อตอบแบบสอบถาม ฯ

ORCode2

 

2.ใช้ Application  QR reader  อ่าน  QR Code

ORCode3

 

Application QR code Reader for Andriod

Application QR code REader for Ios

 

QR code  สำหรับตอบแบบสอบถามการติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจ

หลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

สำหรับภาคตะวันออก

ORCode5

                                             ORCode4

 

เพื่อความสะดวกในการตอบแบบสอบถามฯ ท่านสามารถ  คลิ้กเลยได้ที่นี้

https://goo.gl/forms/lOCPu93KQ085BwB32