ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผล Best of the Best งาน Success Story Symposium SESA17 '59 เขียนโดย Super User ฮิต: 1418
สพม.17 ได้รับโล่และเกียรติบัตรจาก สพฐ. ผลคะแนน O-NET ม.3 ประจำปี 58 คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระ ลำดับที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 1178
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User ฮิต: 2546
ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ฮิต: 2021
ประกาศผล (Best Practice) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ฮิต: 5323
สพม.17 .. ประกาศผลการคัดเลือก"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559 ฮิต: 1291
ผลงานที่ ๑ ชื่อรางวัล “เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑” การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ฮิต: 672