ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปหลักเกณฑ์และการพัฒนาครูแนวใหม่ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 101
ประกาศรายชื่อการคัดเลือกบุคคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพป.จันทบุรี2 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 128
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 69
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 138
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 178
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 311
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 328
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 205
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 361
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 166