ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.17 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 52
ประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 123
การมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการของข้าราชการครูฯ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 58
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.17 (จังหวัดตราด) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 153
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จังหวัดตราด) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 97
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 104
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 104
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 149
สรุปหลักเกณฑ์และการพัฒนาครูแนวใหม่ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 203
ประกาศรายชื่อการคัดเลือกบุคคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพป.จันทบุรี2 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 261