เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 403

Yesterday 557

Week 1658

Month 3915

All 107839

Currently are 27 guests and no members online

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ  จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลน รายละเอียดดังนี้

            ad 

 

     หนังสือจัดสรรงบประมาณ

   รายละเอียดการจัดสรรรายเขต

   รายละเอียดการจัดสรรรายโรง

 

           d

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐาน

   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา