เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 18 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 49

Yesterday 679

Week 728

Month 6428

All 133891

Currently are 27 guests and no members online

    ด้วยโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่-49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคา 501,100 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท)
    โดยมีรายละเอียดดังนี้
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่-49
    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่-49
    ร่างขอบข่ายงาน
   เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง