เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 121 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 5

Yesterday 270

Week 561

Month 4325

All 145284

Currently are 17 guests and no members online

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

1. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา/ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)

2. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาตร์ : อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)

3. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์

4. ครุภัณฑ์ห้องสมุด

5. ครุภัณฑ์ดนตรี

6. ครุภัณฑ์การงานอาชีพ

7. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ / ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน / อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก / ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ