เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 397

Yesterday 557

Week 1652

Month 3909

All 107833

Currently are 50 guests and no members online

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

1. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา/ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)

2. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาตร์ : อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)

3. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์

4. ครุภัณฑ์ห้องสมุด

5. ครุภัณฑ์ดนตรี

6. ครุภัณฑ์การงานอาชีพ

7. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ / ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน / อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก / ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ