เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 121 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 6

Yesterday 270

Week 562

Month 4326

All 145285

Currently are 17 guests and no members online

      โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 501,100 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. ประกาศประกวดราคาโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง
3.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง