เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 389

Yesterday 557

Week 1644

Month 3901

All 107825

Currently are 34 guests and no members online

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ  ดังนี้

 

1. รายละเอียดครุภัณฑ์

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

4.  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

 

 dek dek