เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 121 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 4

Yesterday 270

Week 560

Month 4324

All 145283

Currently are 11 guests and no members online

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ  ดังนี้

 

1. รายละเอียดครุภัณฑ์

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

4.  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

 

 dek dek