รูป
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ที่อยู่:
สพม.17 ถนนตากสิน ตำบลบางกะจะ
อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
22000
โทรศัพท์:
085-5388-7674
โทรสาร:
-
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
085-5388-7674
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)