พนักงานขับรถ
ที่อยู่:
เลขที่ 9 สพม.17
ถนนศรียาสรณ์
ต.วัดใหม่
อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
22000
โทรศัพท์:
039-314402-3
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
096-2710771