เกี่ยวกับ KM-BANK@SESA17

 • อะไรคือ KM-BANK@SESA17 ?
  – KM-BANK คือ ธนาคารความรู้ ที่รวบรวมเอาความรู้ต่างๆมารวมกันอยู่ที่เว็บไซต์นี้ พัฒนาขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 ใช้หลักการเดียวกันกับ เครือข่ายใยแมงมุมของ สพฐ. แต่พัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับระบบ Server ของ สพม.17 เอง
 • ประเภทของความรู้ที่สามารถเผยแพร่ได้
  การบริการของเราขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ดังนี้
  – บทคัดย่องานวิจัยที่ต้องการเผยแพร่โดยเจ้าของผลงานเอง
  – ผลงานทางวิชาการต่างๆที่ต้องการเผยแพร่
  – บทความ สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ตามเห็นสมควร
  – ฯลฯ
  – หากทีมงานเห็นว่าเรื่องราวที่เผยแพร่ มีเนื้อหาสาระไม่เหมาะสม ด้วยประการทั้งปวง ทีมงานจะทำการลบเนื้อหาดังกล่าว พร้อมทั้งกีดกันชื่อผู้ใช้งานนั้นๆออกจากระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
 • หลักการทำงาน
  – KM-BANK แบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มผู้ฝากความรู้  กลุ่มผู้นำความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ และกลุ่มที่แบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เผยแพร่ต่อเป็นวิทยาทาน
 • วิธีการทำงาน
  – KM-BANK ถูกออกแบบมาให้ง่ายและสะดวกต่อ กับผู้ใช้งาน เพียงแค่ท่านเป็นสมาชิกกับ เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter , google , instragram , youtube หรือ windowslive โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับเว็บของเราอีก ก็สามารถที่จะรวมฝากความรู้ และแบ่งปันความรู้ได้ง่ายๆ
 • กลุ่มเป้าหมาย
  – เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัด สพม.17 และสังกัดหน่วยงานอื่น
  – ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  – นักเรียน นิสิต นักศึกษา
  – บุคลทั่วไปผู้แสวงหาความรู้

ทางทีมงานผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้
หากมีปัญหาให้การใช้งานสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.17
mahpong@gmail.com

FacebookTwitterGoogle+Share